Докумнети:


1. Стратегия за развитието на ДГ Детелина Средно село

2. Годишен план за противодействие

3. Оценка на ситуацията за учебната 2017-2018 година

4. План за защита при бедствиия на пребиваващите

5. План за противодействие с тероризма